Vývoj neurorehabilitačních aplikací a hardwaru
Vzdělávaní profesionálů
Popularizace vědy

PROGRAM

Není naplánovaná žádná událost!